Ons aanbod

Retentiebeleid: medewerkers kwaliteitsvol (blijven) inzetten en hen aan je onderneming binden

Een bedrijf floreert als medewerkers gelukkig zijn in hun job. De sleutel hiervoor is dat ze hun passie, competenties en talent kunnen inzetten in functie van de bedrijfsdoelstellingen. Als bedrijf kan je hier door een aantal slimme ingrepen en strategieën extra aan bijdragen. Dat gaan we heel concreet maken. Maar retentiebeleid krijgt in tijden van Corona en Post-Corona ook een extra dimensie doordat medewerkers op korte termijn geconfronteerd worden met zeer veel vragen en onzekerheden. En ook daar willen we de Antwerpse bedrijven beter voor wapenen.

Slim rekruteren: kostenbewust rekruteren met een sterke link naar je bedrijfscultuur en -waarden

Veel bedrijven rekruteren op vandaag nog steeds door zich te focussen op de zoektocht naar specifieke kennis en ervaring. Maar daar worden kandidaten niet meer warm van, dus het gevolg is dat veel vacatures blijven open staan. Slim rekruteren is het aanpassen van je werving- & selectieproces aan de huidige marktsituatie, gecombineerd met het uitbouwen van een netwerk aan arbeidsbemiddelaars en opleidingspartners die verborgen talent bemiddelen naar jobs. Cultuur en waarden komen dus eerst, de nodige kennis en ervaring worden er daarna aan gekoppeld. Wat de theorie erachter is en hoe we dit praktisch het beste aanpakken, overlopen we hier stap voor stap.

Talentmobiliteit: de niet te vermijden personeelsbewegingen op een goede manier aanpakken

De economische impact van Corona zal op korte of middellange termijn voor meerdere bedrijven nefast zijn. Vanzelfsprekend volgen dan ook de negatieve consequenties voor de werknemers: tijdelijke werkloosheid, ontslag, de psychische impact op de werknemers die blijven, enz. Maar er zijn ook bedrijven in bepaalde sectoren die door deze uitzonderlijke crisis zo snel groeien dat ze op korte termijn onvoldoende geschikt personeel vinden. We willen Antwerpse bedrijven die zich herkennen in één van deze situaties ondersteunen door hen een platform aan te bieden waardoor ze elkaar vinden en externe talentmobiliteit mogelijk wordt. Bijkomend nemen we ook de mogelijkheden van interne talentmobiliteit onder de loep.

Inschrijven?

Online Webinar

N

inspireren

N

Korte inleiding in relevante HR-topics

N

Wat loopt er vaak mis bij ondernemingen? En waarom?

N

Oplossingen: Veel tips, tricks en quick-wins

Lerende Netwerken

N

connecteren & opleiden

N

Verdieping in relevante HR-topics

N

Veel cases en ervaringsuitwisselingen

N

Praktische, hands-on oplossingen, tips en tricks

Individuele bedrijfscoaching

N

toepassen

N

Analyse van de specifieke probleemstelling

N

Uitwerken van een concrete oplossing

N

Toepassen/implementeren in de onderneming

Partners