Over ons

HR3 is ontstaan in augustus 2020, met als doel om Antwerpse bedrijven en organisaties op het vlak van HR-beleid door de Corona-crisis te loodsen. We ontdekten tijdens die periode de complementariteit van onze kennis én onze persoonlijkheden. Een nieuwe samenwerking was geboren… één die verder reikt dan de Antwerpse grenzen. Op vandaag helpen we met plezier elk Vlaams bedrijf dat op menselijk vlak wil groeien.

Veerle van den Bosch

N

Inclusieve HR-basics en borging processen

N

Strategische HR sparringpartner

N

Participatief werken met teams

N

Zelforganisatie

N

Uitbouwen nieuwe toeleidingskanalen voor inclusieve werving

N

Werkplekleren: Instroom kansengroepen

N

Integreren mentorship@work

N

Feedback & coachend leiderschap

N

Jobredesign

N

Inspirator inclusie

Hans Van Dessel

N

Rekrutering met oog voor inclusie (ook software/assessment)

N

Drempelloos formuleren vacatures

N

Inclusief selectieproces

N

Onboarding

N

Interne mobiliteit

N

Evaluatie/performance/groei

N

Coaching & feedback

N

Jobredesign

N

Implementatie vertrouwenspersoon

Hanne Kenis

N

Duurzaam aanwezigheidsbeleid

N

Retentie medewerkers

N

Re-Integratiebeleid en wetgeving

N

Begeleiding bij terugkeer na ziekte en ongeval- Ability Case Management

N

Participatieve analyses met teams (5 A's uit arbeidspsychologie)

N

Ergonomie en werkbaar werk

N

Individueel Maatwerk/Arbeidshandicap

N

Arbeidspostaanpassing/arbeidsgereedschap

Wat is onze achtergrond?

Hanne Kenis

Hanne bouwde eerst 6 jaar ervaring op binnen social profit in de re-integratie naar werk voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. Nadien voegde ze daar 7 jaar ervaring in de profitsector aan toe, met name in de domeinen van ziekteverzuim, re-integratie en bedrijfsergonomie. Enkele jaren geleden richtte ze Back-iN op, een bureau waarmee ze organisaties en hun werknemers ondersteunt in deze domeinen. De ervaring leert Hanne dat deze mensgerichte ondersteuning kostenbesparend werkt. Werken is een perfect middel is om het verdere herstel van veel mensen met gezondheidsproblemen te faciliteren. Ze is er dan ook van overtuigd dat een goed aanwezigheidsbeleid en een proactieve re-integratiebegeleiding een stevige win-win betekent voor het bedrijf én de werknemer. Hanne is erkend Return to work coördinator en Disability management professional (RIZIV) en ze is ook erkend Preventieadviseur ergonomie niveau 1 (AMS).

 

Hans Van Dessel

Hans is zaakvoerder van Go Happy, een bureau dat rekruteringsadvies en -ondersteuning biedt aan Kmo’s die geen eigen HR-dienst hebben. Verder geeft hij zeer praktische workshops rond verschillende HR-topics (storytelling, interviewtechnieken, behoefteanalyse, pitches & testings, onboarding, evaluatie, waarden, enz.), met als doel bedrijven veel efficiënter, realistischer en waarde gedreven te leren werven en medewerkers behouden. Zijn inzichten zijn gebaseerd op een combinatie van studies, coaching én ervaring. Hij werkte eerst 12 jaar als extern HR-consultant voor bedrijven in tal van sectoren en was daarna 5 jaar freelance HR Business Partner bij UNIZO, zowel voor de nationale als provinciale vzw’s van deze middenveldspeler. Hans is ervan overtuigd dat bedrijven die meer inzetten op bedrijfscultuur en waarden, veel succesvoller zijn in het rekruteren en behouden van geschikte medewerkers.

 

Veerle Van den Bosch

Veerle is zaakvoerder van AddSpice en heeft een achtergrond van 19 jaar in HR en bedrijfsvoering in de social profit sector, waar ze bedrijfsleider was van een KMO van 90 medewerkers. Als master in de Psychologie en bachelor in de Orthopedagogie is ze gepassioneerd door groei en duurzame bedrijfsoplossingen, en dit steeds met oog voor maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Met het hoofd in de wolken en de voeten op de grond is de werkwijze, sterk actiegericht, maar met grote ambities. Veerle laat bedrijven, teams en individuen groeien naar de ‘voorlopig’ beste versie van zichzelf. En dit met slimme en hands on bedrijfscoaching en advisering. Haar ervaring ligt in zeer uiteenlopende sectoren, met zowel Vlaamse Kmo’s, maatwerkbedrijven als non-profit organisaties als klant. Veerle legt binnen bedrijven vooral de nadruk op de koppeling tussen de steeds meer voelbare krapte op de arbeidsmarkt en slimme, kostenbewuste aanwervingsoplossingen.

 

Partners