Inclusief werkgeverschap: Een strategische keuze of strategische noodzaak?

Het aantal werkzoekenden is historisch laag. Daar tegenover staat dat het aantal openstaande vacatures al verschillende jaren een gigantische stijging kent.

 • Uit recente cijfers van VDAB voor de provincie Antwerpen blijkt dat het aantal openstaande vacatures versus het aantal te verwachten werkzoekende kandidaten een spanningsindicator geeft van 2,29.

Een euh, wat-voor-indicator?

De spanningsindicator geeft aan hoeveel werkzoekende kandidaten je kan verwachten per openstaande vacature. Op dit moment 2,69 kandidaten, per vacature dus. Door de vergrijzing van de bevolking ziet het er niet naar uit dat dit probleem er de komende 10 jaar beter op zal worden. De bevolking op arbeidsleeftijd neemt namelijk af in de komende jaren. De pool van mensen tussen 20 – 64 jaar verkleint, omdat er voor alle 100 mensen die uitstromen (pensioen) slechts 80 jongeren  intreden op de arbeidsmarkt.

 • Wist je dat de gemiddelde kost per werkdag dat een vacature niet wordt ingevuld, geraamd wordt op € 200 à €350/werkdag?
 • Daarbij komt dat het aantal personen op invaliditeit in België enorm hoog is. 5,7% van de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar) is > 1 jaar in ziekte. De grootste groep (36,2%) is afwezig door psychische stoornissen, veelal depressie en burn-out. Daarnaast vormen ook ziekten door bot- en spierstelsel een groot aandeel (31,1%) binnen deze groep. De kosten van ziekteverzuim lopen op, voor het individu, bedrijven én onze maatschappij.

Conclusie: Niet alleen werving maar ook onboarding én werkbaar werk zullen de komende jaren sterke uitdagingen vormen voor bedrijven om hun arbeidskapitaal op peil te houden.

Met name, het vinden van de juiste mensen door met een open blik en breder te gaan kijken dan enkel de groep van werkzoekenden, én hen op gezonde en duurzame manier aan de slag houden.
Meer weten? De uiteenzetting van VDAB rond de arbeidsmarktuitdagingen is te herbekijken via Inclusief aanwerven in de haven: strategische keuze of strategische noodzaak?

Van de noodzaak een deugd maken?

Voor bedrijven die een hulplijn kunnen gebruiken ontwikkelden we met Hans van Dessel, Veerle Van den Bosch en Hanne Kenis een HR-Inclusiescan. De scan helpt je om zicht te krijgen op welke bedrijfsdomeinen inclusief werkgeverschap, een hefboom kan betekenen voor jouw bedrijf.

Op basis daarvan kan een concreet actieplan worden opgezet.

Een greep uit de topics die een onderdeel kunnen vormen van een actieplan:

 • Drempellozer werven
 • Jobredesign
 • Opmaak van een re-integratiebeleid
 • Werven via werkplekleren
 • Inbedding van je bedrijfscultuur in de employee journey
 • Update rekruteringsproces en onboarding
 • Samenwerking met arbeidsbemiddeling
 • Samenwerking tussen reguliere en sociale economie
 • Teams meer participatief organiseren
 • Uitwerken van een aanpak bij re-integratie van je medewerkers bij ziekte

In samenwerking met Stad Antwerpen en VDAB kunnen we Antwerpse bedrijven via het project ConnectINC hierin ondersteunen, via een gesubsidieerd traject. De Stad financiert 75% van de ondersteuning voor bedrijven uit het reguliere circuit en 100% voor organisaties uit sociale economie.

Meer weten? Schrijf je in op één van onze volgende infosessies op 1 juni, 7 juni of 14 juni: https://forms.gle/hiTzYwF8jKrpJciS7