Lerend netwerk: Talenten delen over bedrijfsgrenzen heen

Bedrijven verwachten meer en meer flexibiliteit van hun medewerkers, als onderdeel van hun strategie om de gezondheidscrisis door te komen. Sommige bedrijven hebben extra medewerkers nodig door de toenemende werkdruk, andere willen net de omvang van hun personeelsbestand doen inkrimpen. Voor beide situaties kan ‘het delen van medewerkers’ een oplossing bieden.

Wil jouw bedrijf medewerkers flexibel kunnen inzetten op basis van hun talenten?

Heb je als bedrijf te maken met pieken en dalen waardoor het moeilijk is medewerkers duurzaam te binden aan je organisatie?

Zegt het jou iets om de kennis en knowhow van medewerkers te delen over de bedrijfsgrenzen heen?

Wil je wel personeel aanwerven maar is de kost die hiermee gepaard gaat een drempel?

Als één van bovenstaande vragen jou aanspreekt, schrijf je dan in voor dit lerend netwerk.

In 3 groepssessies gaan we aan de slag om verder in te zoomen op de mogelijkheden van deze innovatieve samenwerkingsvormen. In samenwerking met Acerta gaan we verdiepend werken rond volgende topics:

E

Jobmobliteit als antwoord op de toenemende noden op de arbeidsmarkt onder invloed van de war for talent, corona, omgaan met ziekteverzuim, ...

E

Drempels en opportuniteiten in functie van personeels-uitwisseling.

E

De verschillende juridische kaders, passend bij de concrete invulling van jobmobiliteit in jouw bedrijf.

E

Detecteren van mogelijkheden voor toepassing in jouw bedrijf aan de hand van een interactieve oefening.

E

Enkele business cases uit de praktijk.

Data:

Dinsdag 9 november 2021 : 13u tot 16u

Dinsdag 16 november 2021 : 13u tot 16u

Dinsdag 14 december 2021 : 13u tot 16u

Na het lerende netwerk kan je beroep doen op verdere ondersteuning van een HR3 coach, om het geleerde te gaan implementeren en toepassen, op maat van je bedrijfsdoelstellingen.

Inschrijven

[super_form id=”959″]