Lerend netwerk: Ziekteverzuim & re-integratie

Op dit moment zijn er meer langdurig zieken dan uitkeringsgerechtigd werklozen en 50% van hen keert niet terug naar de werkgever bij een ziekte langer dan 3 maanden.
Een vooruitstrevend bedrijf pakt ziekteverzuim dus best proactief aan. Hoe doe je dat?
Hoe omgaan met de toename van afwezigheden op het werk?
De stijgende tendens van ziekteverzuim brengt voor veel bedrijven heel wat operationele vragen met zich mee.

Mag ik de medewerker contacteren? En zo ja, wat zeg ik dan?

Hoe kan ik inschatten hoe lang de medewerker afwezig zal zijn, zodat ik mijn planning voor vervanging kan opmaken?

Hoe pak ik het aan als mijn medewerker de vraag stelt voor aangepast werk?

Wat zal de impact zijn voor het team?

Wat is de rol van de leidinggevende in dit verhaal?

Hoe kunnen we ons beleid zo opstellen dat elke medewerker dezelfde ondersteuning krijgt?

...

Zijn deze vragen herkenbaar binnen jouw organisatie? Schrijf je dan in voor dit lerende netwerk. In de 3 groepssessies bouw je specifieke knowhow op rond dit thema en geven we concrete handvatten mee omtrent:

E

Het opstellen van een gezamenlijke beleidsvisie en plan van aanpak.

E

Mijlpalen bij uitval: Welke actie is aangewezen op welk moment van de tijdslijn?

E

Gesprekstechnieken met het oog op re-integratie.

E

Analyse van de belastbaarheid en mogelijkheden van de medewerker.

E

Insteken vanuit het wettelijk kader en daarbuiten (formeel versus informeel)

E

Subsidiemogelijkheden.

E

Toepassing van praktijkgerichte cases..

Data:

Dinsdag 23 november 2021: 13u tot 16u

Dinsdag 30 november 2021: 13u tot 16u

Dinsdag 07 december 2021: 13u tot 16u

Na het lerende netwerk kan je beroep doen op verdere ondersteuning van een HR3 coach, om het geleerde te gaan implementeren en toepassen, op maat van je bedrijfsdoelstellingen.

Inschrijven

[super_form id=”963″]